Gebouwen

Ziekenhuizen, stadions, laboratoria, woongebouwen, kerken. Een greep uit hoe' divers gebouwen

kunnen zijn. Ze stellen allemaal hun eigen eisen aan de ontwerpstrategieën en bouwkundige

oplossingen. Maar ze hebben ook veel gemeen. Ze vragen allemaal om dezelfde intensieve

aandacht voor functionaliteit, ruimte en schoonheid. Gebouwen zijn zeer manifeste objecten. Ze zijn

onontkoombaar aanwezig. Ze inspireren zowel de gebruikers, de opdrachtgevers als de mensen die

ze ervaren vanuit hun eigen blikveld. Gebouwen zijn vooral objecten waar mensen een mening over

hebben. Ze zijn zeker een mogelijkheid om met veel plezier in te werken .

Bouwen Vastgoed heeft alle disciplines in huis om gebouwen efficiënt te beheren, initieert middels

vastgoedmanagement nieuwe kansrijke locatie-ontwikkelingen en levert een fundamentele bijdrage

aan constructieve oplossingen voor bijvoorbeeld stadions, complexe laboratoriumgebouwen, stations

en infrastructurele objecten. De wezenskenmerken van gebouwen worden door deskundigen op

verschillende gebieden geanalyseerd, geïnterpreteerd en omgezet in spraakmakende oplossingen. Er is

gekozen voor een werkwijze van permanente bundeling van kennis en voortdurende spiegeling aan de

ontwikkelingen in de praktijk.

Cookie-instellingen