DAF NedCar

Inhoud:

Site Development DAF NedCar

Aanpak en rol Heidemij

Techniek en innovatie

Bijzonderheden

Conclusies

ARCADIS NÚ

Nuttige links

Auteur

 

Site Development DAF NedCar

De wortels van DAF (en later Mitsubishi, Smart en BMW/Mini) gaan terug tot 1928, toen de broers Hub en Wim van Doorne in Eindhoven een kleine machinefabriek en smederij begonnen, daarmee de basis leggend voor wat vandaag de dag de snelst groeiende truckproducent van Europa is. Van de opleggers en aanhangwagens uit de begintijd (DAF: Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek) tot de trucks, vrachtwagens en personenauto’s (DAF: Van Doorne’s Automobiel Fabriek) uit later tijden.

Sinds begin jaren ’60 van de vorige eeuw beschikte DAF ook over een vestiging in Born, waar het al snel DAF NedCar werd. Het bedrijf kampte destijds in Eindhoven met een productietekort en wilde een nieuwe fabriek bouwen. Omdat Limburg na het sluiten van De Staatsmijnen te maken had met een grote werkloosheid, besloot de overheid DAF NedCar met staatsteun te ondersteunen bij de ontwikkeling van een personenautoproductielocatie in Zuid Limburg. Gekozen werd voor een locatie aan de A2, op korte afstand van zowel Vliegveld Aachen-Maastricht als Belgische Limburg.

Heidemij ondersteunde c.q. ontzorgde DAF NedCar bij het traject van de geleidelijke transformatie van een honderd hectare groot agrarisch gebied naar een moderne industriële productiefaciliteit. Én ondersteunde DAF NedCar bij de groei en ontwikkeling die er in later jaren plaatsvond, zoals de overgang van de personenautotak van DAF naar achtereenvolgens Volvo, Mitsubishi, Smart en BMW/Mini (voor het huidige VDL NedCar). En denk ook aan het samen met de klant de grens over trekken naar productielocaties in het Belgische Oevel en Sint Truiden. Een halve eeuw lang ervaring, waarbij DAF NedCar zich in de loop der jaren als gezegd ontpopte als dé katalysator voor de ontwikkeling van de Industrietak van Heidemij/ARCADIS in het algemeen, en het fenomeen Site Development in het bijzonder.

Bij Site Development is het opbouwen van kennis en ervaring essentieel. Zo kon ARCADIS de bij DAF NedCar opgebouwde know how inzetten voor opdrachtgever Gefco, wereldwijd de in-house transport- en distributiemaatschappij van PSA Peugeot Citroën. Vanuit een nieuwe vestiging in Oosterhout distribueert Gefco de Peugeots en Citroëns binnen de Benelux. De auto’s worden per trein aangevoerd vanuit de verschillende Europese productielocaties. In Oosterhout kunnen zo nodig nog wat pre-delivery-activiteiten (bijzondere wensen, de finishing touch)  worden uitgevoerd waarna de wagens op transport gaan naar de regionale- en lokale dealers. Ergo: Gefco voert ook distributiewerkzaamheden uit voor VDL BMW/Mini. En ergo 2: rechtsboven op deze foto zetelt Gefco’s buurman IKEA. Oók een ARCADIS-klant.

Terug

 

Aanpak en rol Heidemij

Omdat de Heidemij medio vorige eeuw één van de weinige marktpartijen was die een naam had hoog te houden op het gebied van omvangrijke landinrichtingen (zowel advies als uitvoering) en er al een werkrelatie DAF-Heidemij was op de vestiging in Eindhoven, vraagt DAF de voorloper van ARCADIS in 1963 ook voor ‘Born’. In eerste instantie vooral voor de meer traditionele werkzaamheden, zoals het draineren, ontwateren en bouwrijp maken van de voormalige weilanden. Gaande de rit wordt er steeds vaker ook een beroep gedaan op andere specialismen, onder ander op het gebied van structuurplannen, vergunningaanvragen, logistieke planning en ontwerp (wegen, verkeer, ontsluiting), milieu (MER), landscaping, veiligheid enzovoorts. Ook was Heidemij – zeker in de eerste decennia – als integraal aannemer betrokken bij aanleg en onderhoud van infrastructuur en groen. De daadwerkelijke realisatie / bouw van productiehallen en kantoren werd uitgevoerd door daarvoor geselecteerde gespecialiseerde aannemers. Projectmanagement, Toezicht en Directievoering daarop zijn wel in handen van de Heidemij (van de planvorming, budgetfasen, Masterplanning, voorontwerpen en de bestekvorming, het aanbestedingstraject en de begeleiding van de uitvoering tot en met de opleveringen). Dit alles in nauwe samenwerking met het omvangrijke bouwbureau van de klant (ca. 100 medewerkers) en andere betrokken partijen.

Opvallende deelprojecten binnen het jarenlange groeitraject met DAF NedCar:

 • het in fasen ontwikkelen van de ca. 100 ha grote bedrijfslocatie, inclusief de opstel- en afleveringsterreinen;
 • de bouwvoorbereiding van een nieuwe Pershal, waarvoor duizenden tonnen staal nodig waren;
 • de bouw van een Lakstraat in 1982, destijds een van de modernste in Europa, waarvoor veel milieukennis nodig was in verband met de daar gebruikte chemische stoffen (opstellen Afvalwaterstructuurplan; realisatie afvalwaterzuiveringsinstallatie);
 • de bouw van logistieke magazijnen, waarvoor landmeters van Heidemij een precisie-bouwmeetsysteem ontwikkelden.
 • de ontwikkeling van een test-site in Helmond, met allerlei high-tech-testvoorzieningen zoals een botsmuur.

Terug

 

Techniek en innovatie

Gedurende de jarenlange relatie met DAF NedCar werd er natuurlijk met regelmaat gebruik gemaakt van nieuwe technieken en de inzet van Heidemij/ARCADIS-innovaties. Al was het maar ter ondersteuning van de innovaties van DAF NedCar zelf! Zo werd er in Sint Oedenrode ooit een state of the art testbaan gerealiseerd waarop DAF NedCar (en later dus Volvo, Mitsubishi , Smart en BMW/Mini) hun nieuwste technieken en ideeën konden perfectioneren. Maar wat Heidemij/ARCADIS de opdrachtgever vooral biedt zijn niet zozeer de individuele innovaties en technieken, maar de integrale aanpak van de generalist die alles op zo’n grote productiefaciliteit in de gaten houdt. In z’n samenhang, waardoor het geheel meer is dan de som der delen.

Terug

 

Bijzonderheden

 • in de loop der jaren is er naar schatting 500 hectare (5 miljoen m2) terrein ontwikkeld en 5 miljoen vierkante meter productie-/kantoor-/test-/distributie- en afleveringslocaties gerealiseerd. Een greep daaruit: Eindhoven en Geldrop (‘60); Born (vanaf ‘63, geopend door Koningin Juliana in ‘67); St Oedenrode Proefbaan ( ’70); Born Volvo Car BV ( ’75); Oevel (’75); testlocatie Helmond, Volvo Cars; St Truiden (’80), Beesd Volvo Nederland (’83) en wederom Born (waar in 2016 de Mini Countrymen in productie zal gaan; voor BMW, door de nieuwe exploitant VDL). Bij dit alles komt dat tegelijkertijd ook de relatie met DAF-Trucks vruchtbaar bleef.
 • een grote hoeveelheid  locaties kortom, waar Heidemij/ARCADIS.
 • de lange duur van de relatie: een halve eeuw.
 • eveneens Bijzonder, maar meer in detail:
  • bij de realisatie van de Volvo-fabriek in Sint Truiden ging het om een zogenaamde        ‘Greenfield’-ontwikkeling: een volledig nieuwe en complete productie locatie. Dat was destijds uniek;
  • lastig was de afvalwaterzuivering in Born, die Heidemij samen met DAF-VOLVO ontwikkelde. Omdat het een chemische-technologische waterzuivering betrof, was de input heel wisselend van samenstelling en het zuiveringsproces vaak nauwelijks ‘stabiel’ (zeker in de beginperiode). Operators stonden er vaak ‘met het zout- en peperpotje’ bij.
  • in de hoogtijdagen (1999) er werkten er in Born 8000 M/V, die samen 267.196 personenauto’s per jaar produceerden .

Terug

 

Conclusies

De redenen dat de relatie DAF NedCar à VDL BMW/Mini met Heidemij/ARCADIS al ruim vijftig jaar stand houdt (soms heel hecht en omvangrijk, soms wat minder)?  Natuurlijk de specifieke kennis van het regionale netwerk, markt en het gebied. Maar volgens beide partijen vooral ook het feit dat men dezelfde taal spreekt. Vakinhoudelijk (pragmatisch, oplossingsgericht), maar zeker ook letterlijk (Zachte G). Limburgse löss moet je ‘kennen’ wil je erop ontwikkelen. In meerdere opzichten ‘de taal’ kunnen spreken dus. ‘Op schoot’ van de klant, goed luisterend, sámen Het Nieuwe ontwikkelen. Je als toeleverende partij beseffend dat de klant eigenlijk maar één behoefte heeft: hoe kan ik op deze unieke locatie zo efficiënt en goedkoop mogelijk produceren? Bij dit alles bleek het tenslotte zeer waardevol dat beide organisaties met elkaar konden meegroeien; van klein en lokaal, naar groot en internationaal werkend en denkend.

Terug

 

ARCADIS NÚ

Ook vandaag de dag zorgen veranderende markten, wet- en regelgeving, sociaal-economische ontwikkelingen en nieuwe technologieën nog steeds voor een constante vraag om aanpassing van bedrijfsprocessen en -strategie. Bedrijven lopen daarbij aan tegen dagelijkse zaken als kostenreductie, risicomanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar moeten ook nadenken over mogelijk uitbesteden, afstoten of internationaliseren. Als internationaal werkende en integraal denkende organisatie beschikt ARCADIS in 120 landen over zowel de generalisten als specialisten die opdrachtgevers ontzorgt en in staat stelt ambities waar te maken en de aandacht te richten op de zaken waar het echt om draait: markt, productie, targets en medewerkers. ARCADIS is wereldwijd marktleider in milieudiensten zoals bodem, omgevingsvergunning, MER, geluid, luchtkwaliteit, biodiversiteit, afval en due diligence. Daarnaast worden er duurzame en kostenbesparende energieconcepten ontwikkeld en worden opdrachtgevers ondersteund bij het zoeken, (her)ontwikkelen, beheren en afstoten van bedrijfslocaties. Binnen de marktgroep Industrie is ARCADIS actief in de sectoren Olie & Gas, Energie, Chemie & Pharma, Maak- & Foodindustrie en Logistiek. Opdrachtgevers waarvoor integrale site development-activiteiten werden/worden verricht, vergelijkbaar met die bij DAF NedCar, zijn Philips, DSM, Gefco, Dumeco (Vion), OCE en ECT (zie deze laatste ook elders op deze site). Tegenwoordig adviseert ARCADIS het huidige VDL BMW/Mini onder meer met haalbaarheidsstudies. Met de toevoeging dat BMW ook in Duitsland een grote opdrachtgever is, het steeds internationalere karakter van ARCADIS weerspiegelend.

Terug

 

Nuttige links

https://www.arcadis.com/nl/nederland/sectoren/productie-en-industrie/

http://www.arcadis.nl/Integrale_dienstverlening/

http://www.daf.eu/nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/DAF_(fabrikant)

Terug

 

Auteur

Wim Geukemeijer werkte vanaf 1967 tot 2009 bij Heidemij/ARCADIS.  Aanvankelijk als civieltechnicus, later ook op de werkvelden Planeconomie, Planningstrajecten, Planologie en Milieu. In zijn laatste functie was Wim Geukemeijer directeur Locatie en Gebiedsontwikkeling en Site Development. “Ik heb altijd vanuit een brede basiskennis gewerkt, waarbij techniek en planning samengaan. Bij dat wat de klant wil mogelijk en uitvoerbaar maken, was ik meer ‘de huisarts dan de specialist’. On the job het vak en het klantenveld ontwikkelen, waarbij de integraliteit die wij bieden me altijd bijzonder heeft geboeid. Samen onderweg, van elkaar lerend (wat de klant prima vindt!), waarbij de kennis en ervaring die je opdoet niet alleen technisch is, maar meer nog kennis en ervaring van cultuur en ‘how to do’. Maar: je eigenheid moet je vasthouden, je moet jezelf goed kennen en blijven doen waar je goed in bent. En, last but not least: dat je als partij die werkt voor zowel overheid als bedrijfsleven, ook ‘de taal’ van die beiden spreekt, verstaat en om partijen zo makkelijker bij elkaar te brengen en houden.”

Wim Geukemeijer

Terug

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.