Project Houtvesterij De Peel

 • Open de map Houtvesterij De Peel

  Een momentje...

  Aankoop Beestenveld

  In 1881 kochten twee zakenlieden uit Amsterdam van de gemeente Bakel in de Peel een heideveld, groot 400 hectaren, bekend onder de naam Beestenveld.
  Zij wilden het veld ontginnen tot bos maar dat werd geen succes.
  In 1891 werd aan de jonge Nederlandse Heidemaatschappij om advies gevraagd.
  De heren van de Nederlandse Heidemaatschappij bezochten Het Beestenveld en liepen tot over de enkels in het water. Ze stelden vast dat eerst en vooral de waterafvoer moest worden geregeld. Daarna zou de bodem moeten worden bewerkt zodanig dat de harde onderlaag van het podsol profiel werd gebroken en goede ondergrond naar boven werd gebracht. Bij de bodembewerking zouden ook goede zandwegen moeten worden aangelegd opdat de percelen bos goed bereikbaar zouden zijn.
  Zo werd de basis gelegd voor het beginsel dat waterbeheersing en ontsluiting vooraf moeten gaan aan elke gebiedsontwikkeling.
   

  Ontginning door Heidemaatschappij

  De Heidemaatschappij, besloot de uitvoering van de ontginning zelf ter hand te nemen. Na het graven van watergangen werden zware ploegen getrokken door zes tot acht ossen ingezet om tot de gewenste grondbewerking te komen.
  In 1894 en daarna kocht de heer A.Ledeboer een oppervlakte van 1200 heide en stuifzandgronden bekent als de Stippelberg.
  Het werd direct aan de Heidemaatschappij in beheer gegeven.
  De ontginning tot bos werd verbeterd door de toepassing van landbouw voorbouw. Met het beschikbaar komen van kunstmest werd in toenemende mate daarvoor geschikt gebied ontgonnen tot landbouwgrond waarop voor die tijd grote landbouwbedrijven van 40 hectaren werden gesticht.
  De toeneming van de deskundigheid had tot gevolg dat alle wat grotere ontginningen in het gebied werden uitgevoerd door de Heidemaatschappij. Onder de naam Houtvesterij De Peel beheerde het bedrijf daar 3800 hectaren. Het werd rond de eeuwwisseling gezien als het paradepaardje van de Heidemaatschappij waar nieuwe technieken werden getest, waar nieuwe medewerkers het vak leerden en waar middels excursies de kennis werd gedeeld.
   

  Peelgebied De Krim in Elsendorp (Collectie Gemeente-archief)

  Bijzonder landschap

  In latere jaren bemoeide de Houtvesterij zich met de aanleg van harde wegen, het bouwen van boerderijen en arbeiderswoningen het oprichten van een ziekenfonds voor arbeiders, kerkbouw en het plannen van de dorpen.
  De ontginningen in het gebied van Houtvesterij de Peel zijn uitgegroeid tot een bijzonder landschap: prachtige bossen van de Stippelberg, de Klotterpeel, het Beestenveld, de Bunthorst, de Grote Slink, de Krim en de Sijp te midden van  welvarende agrarische bedrijven.
  Bosmuseum Rips toont en beschrijft op overdekte panelen de geschiedenis van de plaatselijke ontginningen.
   

  Bron:

  Houtvesterij De Peel
  Sjang Hoeymakers 1986
  Uitgave Heemkundekring
  De Kommanderij Gemert
   

  Zie ook interactief:
  Podsolprofiel
  Bosmuseum Rips
  Villa Ledeboer interactief erfgoed
  Landgoed Stippelberg
  Pastorie De Rips
  Landgoed De Sijp
  Landgoed Cleefswit
  Landgoed De Krim
  Boerderij ´De Rips´
  Peelpaleis
  Grenspaal ´Stippelbergpaal,
  Klotterpeel

  Er zijn nog geen reacties.
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen